KRŠKO – trajnostni razvoj za vedno višjo kakovost bivanja

19.02.2018 | PR sporočilo
0
KRŠKO – trajnostni razvoj za vedno višjo kakovost bivanja

Občina Krško s pomembnim strateškim položajem ob Savi nadaljuje začrtano pot razvoja, ki temelji na uravnoteženemu razvoju celotne občine, razvijanju lokalnega okolja za podjetništvo in gospodarstvo, nadgrajevanju pogojev za kakovostno osnovno izobraževanje in turizmu. Med letoma 2007 do 2015 so uspeli počrpati 58 milijonov transfernih prihodkov (državna in evropska sredstva).

V nekaj letih energetsko sanirali pet osnovnih šol, gradijo skoraj nič-energijski vrtec

V zadnjih letih je Občina Krško celovito pristopila k energetski sanaciji javnih stavb. Od skupno osmih osnovnih šol je od leta 2014, pretežno s pomočjo evropskih sredstev, energetsko sanirala štiri osnovne šole, peta je trenutno v fazi sanacije. V tem letu pa bodo zaključili z novogradnjo nadomestnega skoraj nič-energijskega vrtca v Brestanici. S tem trendom želijo nadaljevati tudi v prihodnje, saj imajo v načrtu gradnjo še dveh novih vrtcev, pa tudi ene od osnovnih šol.

Vlaganja v nove programe izobraževanja - ROBOTIKA

S ciljem mlade spodbuditi k večjemu zanimanju za naravoslovje in pridobivanju znanj s področja računalništva, elektrotehnike, strojništva so v letu 2017 v osnovne šole uvedli interesno dejavnosti robotika za učence višjih razredov, ki jo občina v celoti financira. V sodelovanju z lokalnim gospodarstvom, zlasti obrtno zbornico, pa podjetjem in zasebnikom subvencionirajo počitniško delo mladih. Tako imajo mladi več priložnosti za delo, delodajalci pa spoznajo potencialen kader.

Optimizirajo pogoje za pridelavo lokalne hrane

Z zavedanjem, da podnebne spremembe vedno bolj vplivajo na količino pridelka, so v dveh fazah uspešno zgradili namakalni sistem Kalce – Naklo ter s tem omogočili boljše pogoje predvsem za pridelovalce zelenjave. S ciljem podpreti in združiti lokalne pridelovalce hrane in izdelkov pa so v skupni regijski zgodbi »Posavska špajza« celovito obnovili in nadgradili osrednjo Tržnico Videm.

Zmanjševanje količin odloženih odpadkov in krožno gospodarstvo

V občini Krško je bil že pred 15 leti vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov na izvoru, s ciljem zmanjševanja količine odpadkov ter čim večje snovne izrabe v smislu reciklaže.  Zastavljene cilje so že presegli z izgradnjo zbirnega centra, vzpostavitvijo sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov, sortirnico odpadkov, sodobno kompostarno, obdelavo ločenih frakcij in oddajo le-teh končnim odjemalcem ter predelavo RDF.

Trajnostna mobilnost - vsako leto novi kilometri kolesarskih poti

V sodelovanju s širšo javnostjo je občina pripravila dokument Celostna prometna strategija. Nadaljujejo po poti trajnostne mobilnosti, njihova prednostna naloga pa je predvsem povečanje prostora, namenjenega pešcem in kolesarjem. Vsako leto urejajo nove kilometre kolesarskih stez ter širijo kolesarsko mrežo, tudi preko meja občine. Prav posebna pridobitev je gotovo kolesarska steza med Krškim in Brestanico skozi 590 metrov dolg predor nekdanje ozkotirne železnice, ki je še posebej atraktivna, predvsem pa varnejša. Sicer pa občina sodeluje tudi v širšem projektu Sava – Krka bike. Na različne načine spodbujajo občane k trajnostnim oblikam prevoza, tudi z uvedbo avtomatskega brezplačnega sistema izposoje koles.

Na poti trajnostnega turizma

Razvoj turizma gradijo na temelju spoštovanja potreb okolja in ljudi, ki tu živijo, kakor tudi lokalnega gospodarstva in obiskovalcev. Ob zavedanju, kako pomembno je ohraniti neokrnjeno naravo, hkrati krepijo in spoštujejo tudi lokalno kulturno dediščino, kar so med drugim dokazali z vlaganji v obnove

številnih zgodovinskih objektov – od gradu Rajhenburg do Mencingerjeve hiše in Valvasorjeve hiše oz. današnjega Mestnega muzeja Krško ter celovite obnove starega mestnega jedra. V Evropskem letu kulturne dediščine bodo v tem duhu nadaljevali, saj med večjimi naložbami načrtujejo širjenje in obnovo osrednje knjižnice z odkupom Kapucinskega samostana.

Vključevanje in sodelovanje z občani

Usmerjenost Občine Krško k občanom je podkrepljena s številnimi komunikacijskimi kanali, preko katerih pridobiva predloge ter informacije glede njihovega zadovoljstva. V ta namen je uvedla spletno aplikacijo Pobude občanov, kjer zbira njihove pobude, predloge in vprašanja. Občina te informacije sistematično analizira, uvaja spremembe in izboljšave, ki se odražajo v vedno višji kakovosti življenja občanov na njenem področju.

 

Oceni članek
0
Bodi prvi in oceni članek!

Oddaj svoj komentar

Za komentiranje člankov, moraš biti prijavljen!

Pošlji članek prijatelju

Vaš e-poštni naslov
E-poštni naslov prejemnika
Sporočilo
Komentarji
  • Bodite prvi in dodajte svoj komentar

Prijava na e-novice

Oglasno sporočilo

Revija Zlati Kamen

Revija Zlati Kamen
Posebna priložnostna izdaja
  • marec 2019
  • Finalistke izbora za nagrado Zlati kamen 2019
  • Dobre prakse razvojno najprodornejših občin
  • veliki intervju: dr. Janez Bogataj
Prelistaj

Članki

Izdelava spletnih strani: Positiva