Občina Trebnje se razvija in gleda v prihodnost

19.02.2018 | PR sporočilo
0
Občina Trebnje se razvija in gleda v prihodnost

Občina Trebnje, ki leži v objemu dolenjskih gričev in vinogradov in jo že več kot desetletje vodi župan Alojzij Kastelic, je v preteklih letih doživela velike spremembe. Največja je zagotovo izgradnja avtocestne povezave mimo mesta Trebnje, ki se je zaključila leta 2010 in s tem odprla prostor novim ambicioznim projektom v mestu in s prometnega vidika razbremenila mesto. V sodelovanju z državo tako poteka projekt umiritve prometa na nekdanji hitri cesti z izgradnjo nivojskih križanj in vzporedne kolesarske steze.

Razvoj gre v smeri trajnostne mobilnosti

Občina vse bolj stremi k uresničevanju zastavljenih ciljev in strategij na področju trajnostne mobilnosti in evropski politiki na področju prometa ob pomoči Ekosklada. V okviru tega smo v mestu Trebnje postavili polnilnico za električne avtomobile, v prihodnosti pa želimo postaviti mrežo polnilnic na vseh ključnih točkah v občini. Prav tako posodabljamo občinski vozni park, katerega najnovejša  pridobitev je električno vozilo.

Kot občina smo usmerjeni k trajnostnemu razvoju v prostoru in načrtno delujmo na področju umeščanja naselij in industrijskih površin. Imamo ustrezna območja za širitev industrije, še vedno pa so prosta tudi številna komunalno sodobno opremljena zemljišča za gradnjo. V preteklih letih smo v izgradnjo ustrezne in sodobne komunalne in vodne infrastrukture v občini vlagali precejšnja sredstva. Izredna pridobitev v letu 2017 je vzpostavitev sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v  mestu Trebnje, na katerega smo priključili vse javne stavbe v centru ter bližnje stanovanjske objekte. Za vse naštete projekte smo pridobili več kot 50-odstotna evropska sofinanciranja.

Na področju razvoja mesta Trebnje želimo v prihodnosti center mesta narediti privlačen za obiskovalce in prebivalce mesta. Iz centra želimo umakniti promet, oživiti dogajanje v njem, razširiti družabno, turistično in kulturno ponudbo in s tem povečati privlačnost kraja.

Spodbujamo razvoj gospodarstva

V zadnjih dveh letih je občina doživela gospodarski razcvet, saj številna podjejta (Trimo, REM, TEM, TPV) povečujejo svoje kapacitete. Na nove potrebe smo se odzvali z izgradnjo prvega dela industrijske cone, ki je v celoti komunalno opremljen in povsem zaseden, za kar smo pridobili evropska sredstva. V prihodnjem letu bomo zgradili tudi drugi del industrijske cone.

Ob tem redno sofinanciramo izobraževanja in usposabljanja podjetnikov in gospodarstvenikov v občini, sofinanciramo delovanje eVem točke, sodelovali pa smo tudi pri zagonu projekta Center raziskav in inovacij v JV Sloveniji, katerega cilj je v naslednjih letih postati največji center na področju industrijske robotike v Sloveniji.

Evropska komisarka Violeta Bulc, Igor Akrapovič in župan Anton Kastelic

 

V letu 2017 smo v Trebnjem gostili 26. forum odličnosti in inovacij, ki je v občino pripeljal številna velika imena, kot so Igor Akrapovič, dr. Janez Gabrijelčič in evropska komisarka Violeta Bulc, pri nas pa so se zbrali tudi župani Dolenjske in Zasavja na tradicionalnem 15. srečanju.

Na področju kmetijstva opažamo precejšnjo prisotnost intenzivnega kmetijstva, občina pa s sredstvi pomaga manjšim kmetom, ki niso deležni spodbud iz drugih naslovov. Pohvaliti velja sodelovanje z različnimi subjekti na tem področju. Kmetijsko svetovalna služba kmetom pomaga pri podjetno usmerjenih ciljih, Kmetijska zadruga, ki je ena najboljših v Sloveniji in z izjemno tradicijo, pa od lokalnih kmetov odkupuje predvsem mleko in živino.

Z občinskimi štipendijami vsako leto nagradimo najuspešnejše dijake in študente z različnih področij in mlade prevzemnike kmetij. Skupaj smo v letošnjem letu podelili 19 štipendij. Občina gosti in financira tudi tradicionalni raziskovali tabor za mlade iz vse Slovenije, ki ga izvaja CŠOD Čebelica na Čatežu.

Sodelujemo z umetniki z vsega sveta

Ponosni smo na bogato kulturno dediščino. Zagotovo je na tem področju najbolj prepoznavna zbirka likovnih del v Galeriji likovnih samorastnikov, v okviru katere vsako leto na enotedenskem taboru gostimo različne umetnike iz ustvarjalce z vsega sveta. Galerija je po mnenju strokovnjakov ena izmed največjih zbirk take vrste v svetovnem merilu, za njo pa smo v letu 2018 pridobili tudi status muzeja.

V sklopu ljubiteljske kulture v občini delujejo številna društva, ki jim pomagamo s sofinanciranji, za strokovnost na tem področju pa  skrbijo Glasbena šola Trebnje, CIK Trebnje z Galerijo likovnih samorastnikov in JSKD OI Trebnje.

Z namenom ohranjanja tradicije smo v letu 2017 z delno evropskimi sredstvi obnovili Jurjevo domačijo, ki predstavlja tipično arhitekturo lokalnega okolja iz začetka preteklega stoletja. Ker se zavedamo, da je ustrezni prostor za kulturne dejavnosti v kraju še kako pomemben, imamo ob dotrajanem kulturnem domu v načrtu izgradnjo novega.

Trebanjci smo športniki

Pri nas sta doma tudi gibanje in zdravo življenja, zato že vrsto let podpiramo različne športne aktivnosti predvsem skozi finančno podporo že 25im športnim društvom, v ospredju pa sta rokomet in nogomet. V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi gradimo nove športne površine. Letos bomo zaključili izgradnjo športnega parka v Trebnjem, zgradili novo nogometno igrišče in smo nosilci projekta »Nogometno igrišče v vsako vas«. Naš cilj sta dve novi regionalni kolesarski povezavi Trebnje – Mokronog in Trebnje – Novo Mesto, v čim večji meri pa želimo pri tem uporabiti sredstva EU in Fundacije za šport.

Leto 2017 smo skozi podporo projektom posvetili kulturi, leto 2018 pa je v občini Trebnje leto zdravja, gibanja in športa. S tem želimo ob finančni podpori projektov spodbuditi gibalno manj aktivne populacije h gibanju in zdravemu načinu življenja, kar je naša naložba za prihodnost.

Naša največja občinska prireditev je tradicionalni Trebanjski koš, ki vsako leto za en vikend združi občino, organizacije, podjetja in posameznike. Letos bomo z bogatim programom zabeležili že jubilejno 30. ponovitev, v okviru katere gostimo tudi start kronometra dirke po Sloveniji.

Veliki napredki pri reševanju socialnih vprašanj

V občini se lahko pohvalimo s sodobno opremljenim vrtcem Mavrica v Trebnjem, ki je leta 2016 odprl tudi razvojni oddelek in sodeluje pri evropskem projektu Erasmus+, v prihodnjih letih pa imamo v načrtu izgradnjo dveh novih sodobnih vrtcev v občini.

Zelo smo aktivni na področju reševanja romskega vprašanja, saj smo kot prva občina v Sloveniji ustanovili Multidisciplinarni aktiv za integracijo pripadnikov romske skupnosti, ki deluje od leta 2017. Od leta 2009 deluje v romskem naselju enota vrtca Mavrica Trebnje Romano, v katero so vključeni vsi otroci v starosti od 3-6 let, ob pomoči katerega se kažejo veliki napredki pri socializaciji in  obvladovanju slovenskega jezika otrok pri vstopu v šolo.

Na področju zdravstva je občina v okviru projekta milijon srčnih točk v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi zagotovila mrežo nakupa in nameščanja defibrilatorjev in leta 2017 smo z njimi pokrili celotno področje občine glede na določila projekta. Vzpostavili smo tudi mrežo prvih posredovalcev. Redno posodabljamo opremo in prostor v zdravstvenem domu, ob sofinanciranju s strani države pa bomo uredili tudi nove prostore za dodatno medicinsko pomoč.

Majhni projekti za velike cilje

Za svetlejšo prihodnost občine je včasih potrebno precej manj, kot si predstavljamo, zato izvajamo številne manjše projekte, s katerimi želimo dvigniti nivo življenja v občini. Vse bolj se skozi različne projekte in spodbude aktiviramo na področju dela z mladimi, kar nam je prineslo certifikat Mladim prijazna občina. Spodbujamo zaposlitvene programe s področja javnih del, v okviru česar smo letos zaposlili 30 oseb in sodelujemo na evropskih projektih Europe goes local, Space in Fate, kjer želimo v čim večji meri vključiti naše občane. Vsem občanom namenimo enkratno pomoč ob rojstvu otroka, financiramo pa tudi sklad za izredne socialne in denarne pomoči. Občina sofinancira različne neobvezne dodatne programe v osnovnih šolah in vrtcih, kot so smučanje, šole v naravi, šolska športna tekmovanja, nagrade najboljšim učencem in eko šola in veseli december z obdarovanjem vseh predšolskih otrok v občini.

Vse naše delovanje lahko redno spremljajo tudi naši občani, saj vsa občinska gospodinjstva mesečno prejmejo občinski časopis Glasilo občanov.

 

Oceni članek
0
Bodi prvi in oceni članek!

Oddaj svoj komentar

Za komentiranje člankov, moraš biti prijavljen!

Pošlji članek prijatelju

Vaš e-poštni naslov
E-poštni naslov prejemnika
Sporočilo
Komentarji
  • Bodite prvi in dodajte svoj komentar

Prijava na e-novice

Oglasno sporočilo

Revija Zlati Kamen

Revija Zlati Kamen
Posebna priložnostna izdaja
  • marec 2019
  • Finalistke izbora za nagrado Zlati kamen 2019
  • Dobre prakse razvojno najprodornejših občin
  • veliki intervju: dr. Janez Bogataj
Prelistaj

Članki

Izdelava spletnih strani: Positiva