VOLITVE 2018: Pet hitrih meril

Pet izbranih kazalnikov, ki nam pomagajo hitro oceniti ali se nek kraj razvija ali stagnira
29.10.2018 | zk
0
VOLITVE 2018: Pet hitrih meril
(Foto: knollzw - pixabay)

Pet meril smo izbrali tako, da kar najbolj ustrezajo štirim splošnim načelom. Prvič, da so uporabna: da   dajejo pogled na neko relevantno področje, ki je pomembna komponenta uspeha nekega kraja. Drugič, da  so ločevalna – da omogočajo smiselno ločevanje med bolj in manj uspešnimi kraji. Tretjič, da govorijo o področjih, na katera lahko občinska politika in uprava vsaj posredno dovolj vplivata. Četrtič, da do merljive spremembe na merjenem področju lahko pride dovolj hitro, torej znotraj enega mandata.

Kot opozarjamo vedno, pa velja: podatke je potrebno uporabljati z zrnom soli in jih znati skrbno prebrati: torej tako, da upoštevamo metodološke posebnosti kazalnika in širši kontekst.

 

Privlačnost občine za priseljevanje:

Se je v zadnjih štirih letih v občino priselilo veliko ljudi?

O tem nam govori podatek o selitvenem prirastu. Ljudje se ne selijo brez razloga: selitveni prirast je povezan z vrsto dejavnikov, na katera občina lahko vsaj neposredno vpliva: na primer dostopnost nepremičnin, lega občine in atraktivna delovna mesta. Pretiran selitveni prirast je lahko tudi problem in ni nujno tisto, kar si razvojna politika izbere za cilj. A ni dvoma, da velika stopnja priseljevanja pomeni veliko stopnjo atraktivnost občine za prebivanje. In ta privlačnost je med glavnimi indikatorji uspeha nekega okolja.

Močna podjetniška klima:

Za koliko se je povečalo število podjetij v občini?

Naši podatki kažejo, da v krajih z močnim podjetništvom nastaja več delovnih mest in da imajo ti kraji praviloma boljše tudi ostale vrednosti kazalnikov dobrega življenja in razvoja. Občina lahko pomembno prispeva k dobri podjetniški klimi – po tej se kraji v Sloveniji močno ločijo. Glavno merilo? Gostota podjetij, torej število delujočih podjetij na 1.000 prebivalcev. Se je ta gostota v vašem kraju v zadnjih štirih letih občutno spremenila?

Živahen trg dela:

Za koliko je zraslo število delovnih mest?

Gre vsekakor za temeljni pogled, ki je pomemben celo za kraje, ki veljajo za spalna naselja. Več delovnih mest praviloma pomeni stabilnejši socialni položaj prebivalstva, ali pa vsaj manj dnevnih migracij, ki obremenjujejo okolje in infrastrukturo. Glavno merilo je število delovnih mest na 1.000 prebivalcev. V zadnjih štirih letih je trg dela v Sloveniji izrazito okreval, a ne povsod in ne v vseh krajih enako močno. Kako je z zaposlitvami pri vas?

Investicijska aktivnost:

Kolikšna je vrednost občinskih naložb na prebivalca v zadnjem obdobju?

Vrednost investicij je pomembno merilo za aktivnost neke občine in daje pomemben pogled za oceno učinkovitosti neke politike in uprave. Seveda ta vrednost sama po sebi ni dovolj: za celovit pogled je potrebno pretresti posamezne projekte, oceniti njihovo korist oziroma potrebnost ter preveriti ceno izvedbe. A dejstvo je, da se občine ločujejo že po obsegu investicij: nekatere so zelo investicijsko aktivne, druge veliko manj. Vrednost investicij na prebivalca nam daje ta, osnovni pogled na – pogojno rečeno – storilnost v neki občini.

Indeks bega možganov:

Koliko mladih se po študiju vrne domov?

To je izveden kazalnik, ki posredno veliko pove o razvojnem položaju nekega kraja. Raven bega možganov lahko ocenimo posredno, če primerjamo število diplomantov s spremembo izobrazbene strukture v nekem kraju. Je to razmerje konstantno – ali pa je prišlo v zadnjem obdobju do nekega vidnejšega premika?

 

 

Oceni članek
0
Bodi prvi in oceni članek!

Oddaj svoj komentar

Za komentiranje člankov, moraš biti prijavljen!

Pošlji članek prijatelju

Vaš e-poštni naslov
E-poštni naslov prejemnika
Sporočilo
Komentarji
  • Bodite prvi in dodajte svoj komentar

Prijava na e-novice

Oglasno sporočilo

Revija Zlati Kamen

Revija Zlati Kamen
Posebna priložnostna izdaja
  • marec 2019
  • Finalistke izbora za nagrado Zlati kamen 2019
  • Dobre prakse razvojno najprodornejših občin
  • veliki intervju: dr. Janez Bogataj
Prelistaj

Članki

Izdelava spletnih strani: Positiva