Od Koroške do Posavja

Od Koroške do Posavja:

LUČE IN RAVNE NA KOROŠKEM

 

Prve: Luče


 • Število prebivalcev (2020): 1.444
 • Proračun (v € na prebivalca): 2.154€
 • Sestavljeni indeks ISSO: 46,08
 • Uvrstitev (ISSO): 94. mesto
 • Sprememba uvrstitve (pet let): +13 mest

Luče so postale prva energetsko (vsaj občasno) samooskrbna skupnost v Sloveniji. S tem Luče dosledno sledijo usmeritvi v smeri trajnostnega, zelenega turizma. Kot druga občina v Sloveniji so se Luče vključile v omrežje gorniških vasi, ki so zavezane k ohranjanju naravne in kulturne dediščine in usmerjene v butični turizem. So primer manjše občine, ki zna svoje omejene danosti preobrniti v razvojne priložnosti in se razvija celovito in kakovostno.

Luče so postale prva energetsko samooskrbna skupnost v Sloveniji prek projekta, ki zamenjuje klasično centralizirano energetsko omrežje s fleksibilnim in decentraliziranim sistemom. To omogočajo tehnologije pametnih omrežij. V okviru projekta so v Lučah namestili za 102 KWh sončnih elektrarn na devetih objektih. Te elektrarne so dopolnili s sistemom za shranjevanje energije, zlasti pa s sistemom za merjenje, analizo, upravljanje in optimizacijo delovanja.  S pomočjo teh sistemov (in prenove elementov energetske infrastrukture) so dosegli petkrat višjo (!) proizvodnjo iz sončnih elektrarn, kot jo je sprva omogočalo omrežje.

Projekt so v prvi vrsti razvili zato, da bi izboljšali stabilnost energetskega sistema. Zaradi razgibanega terena v Lučah izpadi na področju oskrbe z elektriko niso bili nič neobičajnega. Nov sistem ni prinesel le stabilnosti pri delovanju omrežja: v določenih obdobjih so Luče po novem povsem samooskrbne, po besedah župana pa je projekt pripomogel tudi k (še) boljšim medsosedskim odnosom. Projekt v Lučah je sicer vključen v evropski program Compile (Obzorje2020), kjer sodeluje 12 evropskih partnerjev, Indija in Kitajska, Luče pa so ena od petih pilotnih lokacij projekta. Glavni partner v Sloveniji je družba Petrol, vključena pa sta še Elektro Celje in Fakulteta za elektrotehniko UL – slednja ima vlogo glavnega koordinatorja celotnega programa Compile.

Zavezanost k trajnostnim ciljem in usmerjenost v kakovostni, okoljsko osveščeni turizem, so v Lučah jasno pokazali tudi s pristopom v omrežje gorniških vasi (Bergsteigerdörfer). Omrežje povezuje 27 vasi v Avstriji, Italiji, Nemčiji in Sloveniji, za pristop pa mora kraj izpolnjevati stroge kriterije in tako dokazati zavezanost skupnim vrednotam, povezanimi s sonaravnim razvojem in ohranjanjem dediščine. Da se Luče izrazito usmerjajo v »zeleni« turizem, lahko razberemo tudi iz tega, da se je kraj vključil v projekt Nature Experience. Projekt, namenjen trajnostnemu turizmu, je koordiniral Urad koroške deželne vlade, povezoval pa je vrsto partnerjev iz Slovenije in Avstrije. Luče so med kraji, ki izstopajo po razvitosti in kakovosti kmečkega turizma. So med najbolj urejenimi turističnimi kraji in so vključene v pobudo Slovenia Green (bronasti znak). So med kraji, kjer celoten razvoj temelji na »zelenem«, na kmetijstvu in turizmu. Razvoj kraja je dokaz, da tak mehak model lahko pripelje do uspeha.

Ob usmeritvi v trajnostni turizem v kraju ne zanemarjajo ostalih področij. Gradijo obvoznico, postavili so biološko čistilno napravo in razvijajo širokopasovno omrežje. Največji projekt v zgodovini občine je bila gradnja Športnega centra Luče -  nizkoenergetski objekt (gradnjo so zaključili na začetku leta 2020) je stal 2,4 milijona evrov. Kot zanimivost omenimo financiranje: 900.000 evrov so pridobili od ministrstva za šolstvo in Eko sklada, za ostalo pa so poskrbeli s »pridnim varčevanjem«.

 S finančnega zornega kota takšna strategija morda ni najbolj učinkovita, je pa tako rekoč »del slovenske folklore«. Takšne poteze niso nepomembne za krepitev socialne kohezije. Prav tu se skriva adut Luč, ki ni nič manj pomemben od projekta Compile. Tudi projekta Compile se ne bi dalo izpeljati brez močne vključenosti krajanov. Enako velja za vključitev v omrežje gorniških vasi – brez podpore prebivalstva se kraj težko vključi v zahtevno in dokaj ekskluzivno združenje. Sodelovanje navznoter in navzven je med glavnimi principi omrežja. V projekt je že ob vključitvi Luč v omrežje (2018) vstopilo 13 lokalnih partnerjev. V Lučah tudi z ostalimi projekti kažejo, da se znajo spretno povezovati na različnih ravneh, s podjetji in s partnerji zunaj Slovenije.

 

Druge: Ravne na Koroškem


 • Število prebivalcev (2020): 11.343
 • Proračun (v € na prebivalca): 1.501€
 • Sestavljeni indeks ISSO: 47,44
 • Uvrstitev (ISSO): 83. mesto

 Zakaj Ravne? Bogate aktivnosti občine so praviloma zasnovane v tesnem sodelovanju s sosednjimi koroškimi občinami mežiške doline. To sodelovanje seže včasih tudi čez mejo. Delovanje občine Ravne na Koroškem zaznamuje izrazit socialni čut. Številni projekti so namenjeni ranljivim skupinam, vključevanju mladih ali starejših, posebno pozornost pa namenjajo v kraju (oziroma v regiji) preventivni skrbi za zdravje. Še ena značilnost občine je presenetljivo bogato kulturno življenje.

Ravne na Koroškem so starejšim, invalidom in otrokom prijazna občina. Koroški medgeneracijski center je med bolj aktivnimi v Sloveniji in med številnimi projekti že nekaj časa izvaja pilotni program dolgotrajne oskrbe. V centru skrbijo tudi za razdeljevanje hrane socialno ogroženim občanom. Z akcijo (S)odelujem, rastem, prispevam želijo krepiti lokalno identiteto z vključevanjem različnih, zlasti manj angažiranih skupin prebivalcev. Ranljivim skupinam in njihovem vključevanju je namenjen cel splet aktivnosti (mreža storitev za ranljive, LAS Mežiške doline).

Pomemben sklop projektov je povezan z zdravjem in z zdravim načinom življenja. K temu so se Ravne zavezale tudi s projektom Ravne zdravo mesto in s pristopom k Slovenski mreži zdravih mest. Akcija Koroška v gibanju poteka že 19 let, vključuje bogat nabor aktivnosti in povezuje zelo široko paleto partnerjev (akcijo vodi NIJZ OE Ravne, sodelujejo pa še Koroško društvo za boj proti raku, Koronarni klub Mežiške doline, Koroški medgeneracijski center, Društvo diabetikov Mežiške doline, Društvo Šola zdravja, Zdravstveno vzgojni center ZD Ravne, Društvo Projekt Človek, A.L.P. Peca, LAS Mežiške doline, Društvo Altra, Društvo Ozara, Koroški atletski klub Ravne, Judo klub Ravne – in seveda občina). Kot promotorji zdravega načina življenja so v akcijo vključeni tudi znani krajani »ambasadorji gibanja«. Leta 2017 je LAS Mežiške doline pripravila projekt Zdrav življenjski slog za vse generacije. Drug projekt za spodbujanje gibanja (Fit za življenje, 2019-2020) so v LAS pripravili v sodelovanju z Judo klubom Ravne na Koroškem. 

Bogato kulturno življenje vključuje širok spekter dogodkov od Festivala slovenskega jazza do Festivala solzic, 90 dogodkov, ki jih letno prireja Mladinski center, skrbi za forma vivo, mednarodnih simpozijev, povezanih z industrijsko kulturno dediščino, mednarodnih kmečkih iger in podobno. Festival Koroška, kdo si? (leta 2019 so ga izvedli tretjič) organizira mladinski center Kompleks. Festival naj bi »razbijal negativna mnenja o Koroški kot zaostali regiji ter jo skozi pestro ter raznoliko dogajanje prikazal kot regijo potenciala in priložnosti«.

Tudi aktivnosti na ostalih ravneh peljejo v regiji na povezan način. Jeseni 2020 je bila v Ravnah dokončana gradnja regijskega mrežnega inkubatorja. V regiji imajo mestne tržnice povezane v enoten sistem – model, ki naj bi prispeval tudi k živahnejšemu utripu krajev in razvoju turizma, so razvili z evropskimi sredstvi. Kraji sodelujejo pri promociji trajnostne mobilnosti in krožnega načina življenja. Družbeno pomembne vsebine, povezane s trajnostnim razvojem, širijo s pomočjo vrste izobraževalnih in aktivacijskih dogodkov. Dokaj izvirna je ekološka tržnica informacij. Sistem za medobčinsko izposojo koles je v načrtu, zanimivo pa je, da projekt je v projekt – poleg vrste slovenskih krajev – vključena tudi irsko mesto Kilkenny.

 

 

 

 

 

 

Prijava na e-novice

Oglasno sporočilo

Revija Zlati Kamen

Revija Zlati Kamen
Posebna priložnostna izdaja
 • februar 2021
 • Finalistke izbora za nagrado Zlati kamen 2021
 • Zlati intervjuji
 • Občina zdravja 2021
Prelistaj

Članki

Izdelava spletnih strani: Positiva