Od Koroške do Posavja

Razvojno najprodornejša občina v regiji od Koroške do Posavja: ŠMARJE PRI JELŠAH

 

Kraj »baročnih presežkov«

Le malo občin je kulturo tako integriralo v svoje razvojne načrte kot so to storili v Šmarju. Kultura je v občini postavljena na osrednje mesto. To se ne kaže le v zapisanih strategijah, ampak v kulturnem dogajanju, ki je za razmeroma odročen podeželski kraj neverjetno živahno. Le izjemoma so v slovenskih krajih znali prepoznati vrednost kulturne dediščine do te mere, da želijo pozicionirati kraj na podoben način kot v Šmarju pri Jelšah, kjer želijo biti prepoznani kot »svet baročnih presežkov«.

V kraju ne ostajajo pri besedah: kulturni dom s knjižnico nudi paleto kulturnih dogodkov, kakršne se ne bi sramovalo niti kakšno večje slovensko mesto.  Odprli so muzej baroka, obnovili Rotovž izjemno zanimivega srednjeveškega trga Lemberk, po vaseh pa obnavljajo kulturne domove. Dolg seznam dogodkov in prireditev ni značilen  le za Šmarje, a v tem kraju so znali najti nekaj izvirnih novosti. Med temi izstopa F.A.F.: festival amaterskega in neodvisnega filma.  Zanimiv je tudi niz prireditev »Portreti kulturne dediščine«. Na teh rednih dogodkih  želi knjižnica v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in kulturnimi društvi predstaviti krajevno zgodovino, običaje in ljudi. Pomemben gradnik lokalne identitete.

Zelo poudarjena vloga kulture ne pomeni, da občina ni aktivna tudi na drugih področjih. To lahko razberemo iz pestrega seznama projektov. Občina sodi med dokaj aktivne. V zadnjem času so v občini zgradili nizkoenergijski vrtec, potekajo energetske sanacije javnih objektov, obnovili so kulturne domove in domove krajanov, opremili poslovno cono in zgradili športni park. Ob tem poteka plinifikacija naselja, občina pa sofinancira postavljanje čistilnih naprav.

Vse te dejavnosti niso brez učinkov. Pri naši lanski analizi preboja so se glede na izbrane ključne dinamične kazalnike Šmarje pri Jelšah uvrstile na dvanajsto mesto. Razvojno stanje občine Šmarje pri Jelšah je pod slovenskim povprečjem – glede na sestavljeni indeks ISSO je občina uvrščena na 154. mesto. Med podeželskimi občinami so Šmarje uvrščene na 94. mesto.

 

 

Črna na Koroškem: Olimpijski duh v majhnem kraju

 Črna na Koroškem je primer kraja, kjer znajo iz malega narediti veliko. Je majhna, odročna in zelo aktivna na različnih področjih. Posebej omenimo dva sklopa. Prvo je skrb  zdravje, zdravo življenje in šport. Po kazalnikih, povezani z zdravstvenim stanjem, je občina prav na repu v Sloveniji. A očitno se v Črni tega zavedajo in tako je kraj  primer dobre prakse tega, kaj lahko občina naredi za zdravje svojih krajanov. Pri tem igra pomembno vlogo šport, občina pa se v zadnjem času pozicionira prav kot »olimpijski« kraj.

Drugi sklop sta kultura in turizem. V Črni so že leta zelo spretni pri oblikovanju turistične ponudbe, ki je »drugačna« in povezana z identiteto kraja. Prireditev Gradovi kralja Matjaža (gradnja sneženih gradov in skulptur) poteka že od leta 1993. Turistično ponudbo opirajo na kulturno in naravno dediščino kraja: imajo manjši rudarski  muzej, obeležja, povezana s fužinarstvom (400-letna tradicija) in so močno vpeti v dejavnosti čezmejnega Geoparka Karavanke. Posebnost kraja je tudi tradicionalno srečanje pod Najevsko lipo.

Črna na Koroškem je »prijazna« mladim, invalidom, prostovoljstvu in planetu. V zadnjih letih je prejela še nagrade za najlepši izletniški kraj, manjše mesto in najlepše vaško jedro. Omenimo še, da so v občini obnovili kulturni dom, mestno tržnico, postavili atletsko stezo in da skrbijo za Plečnikov spomenik v središču Črne. Ob smučišču so postavili gorsko-kolesarski poligon.

V zadnjem času se Črna pozicionira tudi kot kraj olimpionikov. Olimpijskim športnikom, doma iz Črne, so že namenili spominsko sobo in postavili Pot olimpijcev s sedmimi klopmi v čast sedmim olimpionikom iz Črne. To je spet tesno povezano s skrbjo za zdravje: med glavnimi vzvodi na tem področju je namreč prav promoviranje zdravega načina življenja.

Razvojno stanje občine Črna na Koroškem je pod slovenskim povprečjem – glede na sestavljeni indeks ISSO je občina uvrščena na 151. mesto. Med podeželskimi občinami je Črna na 91. mestu. Pogled na posamezne kazalnike daje izjemno raznoliko in neuravnoteženo podobo: več kot tretjina kazalnikov ima ali močno podpovprečno ali izrazito nadpovprečno vrednost!

 

 

Zreče: športni turizem sredi gozdov

Zreče so kraj s precej močno industrijo, ki se zelo sistematično pripravlja na postindustrijsko prihodnost. Razvojna priložnost za občino je turizem, povezan s športom in dobrim počutjem in ki se navezuje na zdravilišče, športne zmogljivosti na Rogli in na neokrnjeno naravo Pohorja. V tem duhu je pozicioniranje Zreč zelo izrazito in jasno, posamezni projekti pa povsem sledijo tej temeljni usmeritvi. Glede na danosti Zreč je kulturna dediščina v podrejenem položaju, a to ne pomeni, da je v kraju ne znajo vključiti v razvoj, še posebej kot dodatni vzvod za hitrejši razvoj turizma. Omenimo še tesno sodelovanje občine in podjetij (zlasti družbe Unior) – med številnimi primeri tega sodelovanja je Sklad za ohranjanje narave Pohorja, kjer so v partnerstvo pritegnili tudi državo.

Glavni projekt v zadnjem obdobju je bil zagotovo gradnja Smučarsko tekaškega centra na Rogli (2008 – 2014). Projekt je bil  vreden dobrih 12 milijonov evrov. Podjetje Unitur je v prenovo Hotela Rogla vložilo v zadnjem obdobju še 3,2 milijona evrov. Hotel je urejen v »tradicionalnem pohorskem slogu s sodobnimi elementi«, ob prenovi pa so uporabili značilne pohorske materiale. Ob tem je družba letos vložila še 400.000 evrov v smučišče (tekoči trak v otroškem snežnem parku za smučarje, deskarje in gibalno ovirane osebe), kočo pri Uniorčku ter postajališče za avtodomove.  Večji investicijski projekt, načrtovan za letos, je »razvoj jezera kot sonaravnega, proaktivnega razvojnega jedra kontinentalnega turizma« z evropskimi sredstvi (projekt Laketour). V dveh letih bodo za ta namen porabili 488.000 evrov. V kraju so razvili tudi blagovno znamko Okusi Rogle. Znamka povezuje »kakovostno kulinarično ponudbo, ki izvira iz tradicije tega območja in lokalno pridelanih živil in izdelkov«.

Zreče so kraj z nadpovprečno ugodnim razvojnim položajem: med 212 občinami so po vrednosti sestavljenega indeksa ISSO na 64. mestu, med podeželskimi občinami pa na 32.. Razvojna slika občine je – ko gre za merljive kazalnike – precej uravnotežena.

 

 

 

 

Prijava na e-novice

Oglasno sporočilo

Revija Zlati Kamen

Revija Zlati Kamen
Posebna priložnostna izdaja
  • marec 2019
  • Finalistke izbora za nagrado Zlati kamen 2019
  • Dobre prakse razvojno najprodornejših občin
  • veliki intervju: dr. Janez Bogataj
Prelistaj

Članki

Izdelava spletnih strani: Positiva