Občine

Osebna izkaznica občine

Občina Brezovica

Tip občine: Podeželje

Velikost občine: Večje občine

Regija: Osrednjeslovenska regija

Župan: Metod Ropret

 
 
Primerjaj
45.
Zapri
Primerjaj z:
Uvrstitev glede na izbiro
Grafični prikaz
Število prebivalcev - Osrednjeslovenska regija (povprečje)
21.138
10.
Število prebivalcev
Brezovica
Osrednjeslovenska regija
Slovenija
78.
Zapri
Primerjaj z:
Uvrstitev glede na izbiro
Grafični prikaz
Površina km2 - Osrednjeslovenska regija (povprečje)
98,28
13.
Površina km2
Brezovica
Osrednjeslovenska regija
Slovenija
74.
Zapri
Primerjaj z:
Uvrstitev glede na izbiro
Grafični prikaz
Celotni prihodek - Osrednjeslovenska regija (povprečje)
1.459.165.102
13.
Celotni prihodek
Brezovica
Osrednjeslovenska regija
Slovenija
31.
Zapri
Primerjaj z:
Uvrstitev glede na izbiro
Grafični prikaz
Skupno število podjetij - Osrednjeslovenska regija (povprečje)
2.065,04
8.
Skupno število podjetij
Brezovica
Osrednjeslovenska regija
Slovenija
4.
Zapri
Primerjaj z:
Uvrstitev glede na izbiro
Grafični prikaz
Selitveni prirast - Osrednjeslovenska regija (povprečje)
54,35
3.
Selitveni prirast
Brezovica
Osrednjeslovenska regija
Slovenija
75.
Zapri
Primerjaj z:
Uvrstitev glede na izbiro
Grafični prikaz
Razvitost - Osrednjeslovenska regija (povprečje)
1,20
24.
Razvitost
Brezovica
Osrednjeslovenska regija
Slovenija
Vizitka občine

Dosežki

Certifikat ISSO 2014-2015

Trije kamni na znaku pomenijo, da je občina prejela certifikat tretje leto zapovrstjo.

Certifikat ISSO podeljujemo občinam, kjer je kakovost življenja nadpovprečna in ki jih torej odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Več o certifikatih in indeksu ISSO.

Slovenija: srednja vrednost za 210 občin (brez Mirne in Ankarana).

Opombe

Tip občine. Občine so razdeljene v tri osnovne skupine: mestne občine, manjša mesta - torej občine, katerih središče je mesto (a formalno niso mestne občine) in podeželje, kamor smo uvrstili vse ostale kraje.

Velikost občine. Razdelitev v pet razredov po številu prebivalcev. Velike občine - več kot 20.000 prebivalcev, večje občine 10.000 - 20.000 prebivalcev, srednje občine 5.000 - 10.000 prebivalcev, majhne občine 2.000 - 5.000 prebivalcev in mikroobčine z manj kot 2.000 prebivalci.

Število prebivalcev. Stanje: 1.1.2014. Vir: SURS

Površina. Vir: SURS

Skupni prihodki gospodarstva. Prihodki vseh gospodarskih družb s sedežem v občini v €. Podatki za leto 2012. Vir: GV IN, Bisnode d.o.o.

Skupno število podjetij. Število aktivnih gospodarskih družb s sedežem v občini. Stanje: 31.12.2013. Vir: GV IN, Bisnode d.o.o.

Selitveni prirast. Podatki za leto 2013. Vir: SURS

Razvitost. Koeficient razvitosti za leto 2011. Vir: Ministrstvo za finance.

Izdelava spletnih strani: Positiva