Analize ISSO

ISSO Občina: analize posameznih občin

Kaj je namen analize ISSO Občina?

• Na enem mestu nudi zgoščeno sliko občine s ključnimi podatki in kazalniki, urejenimi na pregleden način.
• Je uporabno orodje za primerjavo z vsemi občinami v Sloveniji, z občinami v regiji in s primerljivimi občinami po velikosti in tipu.
• Odkriva glavne primerjalne prednosti in razvojne izzive (šibke točke) občine.

Analiza temelji na kazalnikih indeksa ISSO. V sestavljeni indeks je vključenih 54 kazalnikov z osmih področij (demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, izobraževanje, življenjski standard, socialna kohezija s politično kulturo in okolje). Ti kazalniki so dodatno urejeni v tri skupine: kazalnike stanja, aktivnosti in razvojne dinamike. 

Komu so analize namenjene?

Vsem, ki se aktivno ukvarjajo z načrtovanjem občinske politike in razvojne strategije, oziroma ki ta razvoj spremljajo.

V prvi vrsti torej:
• občinskim upravam
• županom
• občinskim svetom

a tudi:
• podjetjem in ustanovam, ki tesno sodelujejo z občinami
• državnim službam
• analitikom in drugim, ki strokovno spremljajo delovanje slovenskih občin

Od kod podatki?
Vir za analizo občine je baza uradnih in javno dostopnih podatkov. Združuje podatke AJPES-a, statističnega urada, občin samih (proračuni), Ministrstva za finance RS in drugih uradnih virov.


Analiza ISSO - vse slovenske občine


Ključni podatki za vse slovenske občine na enem mestu: temeljit primerjalni pregled slovenskih lokalnih skupnosti.

• Pregledna slika po posameznih občinah: vsi kazalniki indeksa Zlati kamen z uvrstitvami in primerjavo s povprečnimi vrednostmi.
• 100 lestvic: 210 občin, razporejenih po 100 različnih kazalnikih z 8 področij: demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, izobrazba, življenjski standard, socialna kohezija in okolje.
• Indeks Zlati kamen: sestavljeni indeks, ki opiše trenutni razvojni položaj občin. Vsi elementi indeksa, lestvice in metodološka razlaga.
• Skupaj več kot 400 strani podatkov. 

Analiza ISSO: vse slovenske občine je preprosto brez primerjave v našem prostoru. Je temeljno gradivo za vse, ki potrebujejo celovit pregled slovenske lokalne samouprave.

Analiza izide vsako leto v času konference Zlati kamen. 


Regijska ISSO analiza


V okviru projekta Zlati kamen  smo v letu 2012 prvič pripravili ISSO analize po posameznih regijah. Za vseh 12 slovenskih regij je na voljo prerez ključnih podatkov za vse občine v regiji. Regijska analiza je celovit pregled posamezne regije, s pomočjo katerega lahko občine primerjate med seboj. Regijske analize so preprosto brez primerjave v našem prostoru in so temeljno gradivo za vse, ki potrebujejo celovit pregled posamezne regije. 

Na vašo željo vam pošljemo brezplačni vzorčni dokument, kjer je razvidno, kaj regijska analiza je, kaj meri in katere informacije so vam na voljo.


ISSO analize posameznih občin

Kaj je namen analiz ISSO?

• Na enem mestu nudi zgoščeno sliko občine s ključnimi podatki in kazalniki, urejenimi na pregleden način.
• Je uporabno orodje za primerjavo z vsemi občinami v Sloveniji, z občinami v regiji in s primerljivimi občinami po velikosti in tipu. 
• S pomočjo delne analize SWOT razkriva glavne točke, ki izhajajo iz relativnega položaja občine, zlasti glavne primerjalne prednosti in slabosti, torej razvojne izzive.

Komu so analize namenjene?
Vsem, ki se aktivno ukvarjajo z načrtovanjem občinske politike in razvojne strategije, oziroma ki ta razvoj spremljajo.

V prvi vrsti torej:
• občinskim upravam
• županom
• občinskim svetom

a tudi:
• podjetjem in ustanovam, ki tesno sodelujejo z občinami
• državnim službam
• analitikom in drugim, ki strokovno spremljajo delovanje slovenskih občin


 

Naročila in dodatne informacije

 

- ISSO analiza posameznih občin: 950,00 EUR + ddv

- Analiza ISSO - vse slovenske občine v e-obliki: 1.200,00 EUR + ddv

 


E: merima@planetgv.si
T.: 01/309 44 15 

Prijava na e-novice

Oglasno sporočilo

Revija Zlati Kamen

Revija Zlati Kamen
Posebna priložnostna izdaja
  • februar 2021
  • Finalistke izbora za nagrado Zlati kamen 2021
  • Zlati intervjuji
  • Občina zdravja 2021
Prelistaj

Članki

Izdelava spletnih strani: Positiva