Nagrada Zlati kamen

Nagrado Zlati kamen podeljujemo razvojno najbolj prodorni občini: torej tisti, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale. Nagrado podeljujemo letno prvič pa smo jo podelili leta 2012.

Metodologija v grobih obrisih

Proces analize občin poteka v več fazah. Vključuje pregled kvantitativnih kazalnikov, ki so vključeni v indeks ISSO. Sem spadajo vsi javno dostopni podatki (AJPES, proračuni, ipd.). Naslednji korak je kvalitativna analiza občin, kjer razčlenjujemo vrsto »mehkih« dejavnikov od razvitosti strateškega upravljanja občine, prek transparentnosti delovanja uprave do vključenosti občanov v sprejemanje temeljnih odločitev in aktivnosti lokalne skupnosti na različnih področjih, pomembnih za kakovost življenja v kraju. V zadnji fazi vsebinsko pregledamo ključne projekte občine. Ta široka slika, ki zajema zelo različne aspekte, je osnova za selekcijo 12 kandidatov, ki pridejo v ožji izbor.

Pri razvoju metodologije nam je tesno stal ob strani Strokovni svet Zlati kamen, ki ima odločilno vlogo tudi v procesu izbire zmagovalca.  V svetu je več kot deset članov, zastopajo različne stroke, prihajajo pa iz treh slovenskih univerz (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem), ene italijanske (Univerza v Trstu) in iz podjetij. Predsednica Strokovnega sveta je prof. dr. Vesna Mikolič z Znanstveno raziskovalnega središča Koper. 

Podrobnejša predstavitev kriterijev za izbor je na tej povezavi.

Regionalni izbori

Od leta 2015 dalje se izbori izvajajo po regijah. Slovenijo smo razdelili na štiri regije. V vsaki, izmed treh kandidatk, izberemo zmagovalno občino. Štiri regionalne zmagovalke so finalistke za izbor za nacionalno nagrado Zlati kamen. Več o razdelitvi Slovenije na regije najdete na tej povezavi

Prijava na e-novice

Oglasno sporočilo

Revija Zlati Kamen

Revija Zlati Kamen
Posebna priložnostna izdaja
  • februar 2021
  • Finalistke izbora za nagrado Zlati kamen 2021
  • Zlati intervjuji
  • Občina zdravja 2021
Prelistaj

Članki

Izdelava spletnih strani: Positiva